Π. ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

Η Π. ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και νομοτεχνική υποστήριξη, ενώπιον της Διοίκησης (Υ.ΠΕ.Κ.Α., Πολεοδομικά Γραφεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους κλπ) και των Δικαστηρίων της Χώρας (Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας, Διοικητικά Εφετεία κλπ) στο σύνολο του φάσματος της νομοθεσίας ακινήτων. Η Εταιρεία εδρεύει στα Πατήσια και στις Αφιδνές, όπου τηρείται το αρχείο της εταιρείαs.