Συμπαγής Πόλη – Προστασία εξωαστικού χώρου και Πολεοδομικό Κεκτημένο. Εφαρμογή στο ΜΣ Αθήνας

Author: Share:

Συμπαγής Πόλη – Προστασία εξωαστικού χώρου και Πολεοδομικό Κεκτημένο. Εφαρμογή στο ΜΣ Αθήνας

2018.03.31 ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ΜΣΔ

 

 

Photo: Θεσμοθετημένος ΖΑΣ και συγκέντρωση υλοποιημένων τίτλων ΜΣΔ

Previous Article

‘Ενας θεσμός σε αδράνεια – Μια διαρκής πολεοδομική πρόκληση

Next Article

Πολεοδομικός σχεδιασμός, προστασία του περιβάλλοντος και αυθαίρετα. Η ελληνική εκδοχή του θεσμού της ΜΣΔ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *